in de toegepaste kunst en architectuur tussen Nederland en Indonesië

Op deze website houden we u graag op de hoogte van de totstandkoming van de documentaire die het verhaal gaat vertellen over de kruisbestuiving in de toegepaste kunst en architectuur tussen Nederland en Indonesië.

Frans Leidelmeijer, expert op het gebied van de vroeg­twintigste-eeuwse stijlen zoals de Nieuwe Kunst, de Neder­landse variant van de art nouveau, de Amsterdamse School, de art deco en het Nieuwe Bouwen, neemt ons mee langs markante voorbeelden van die geschiedenis.

Het is een verhaal dat het best tot zijn recht komt in de dynamiek van de locatie in combinatie met het verhaal van iemand die zich veel in deze bijzondere kruisbestuiving heeft verdiept.

Hoe kunt u bijdragen aan deze unieke documentaire?

Het begin van een subsidie is er. Maar om het geheel mogelijk te maken zoeken wij nog financiële steun voor de andere helft. Sponsor wordt u als particulier vanaf een bijdrage van € 100 en als bedrijf vanaf € 300.

Wij zouden u zeer erkentelijk zijn voor een bijdrage aan dit project. Wij berichten u wanneer het eindresultaat in zicht is. Als sponsor krijgt u een uitnodiging voor de feestelijke live-presentatie en wordt uw naam vermeld op de aftiteling van de film.

U kunt een bijdrage overmaken op rekeningnummer
NL27 INGB 0007 6134 52, t.n.v. Stichting Toon Beeld,
o.v.v. ‘Documentaire Kruisbestuiving’

Dit is de stand:

0
Aantal sponsors
0
Huidige stand in euro’s
0%
Percentage van totaal
0
Streefbedrag in euro’s

Onze planning

Filmopnamen Nederland

In de zomer van 2021 gaan de filmopnamen in Nederland van start

Het team

Bie

Bie
Muusze

FILMMAKER

Carol
Burgemeestre

PROJECTCOÖRDINATOR

Educatief traject

Aanvullend op de documentaires worden er in 2022, vier digitale lesbrieven op de website geplaatst en binnen het onderwijs verspreid, twee met thema’s uit Nederland en twee met thema’s uit Indonesië. Voor docenten is er een beknopte handleiding beschikbaar.

De digitale lesbrief is dynamisch van opzet. In het verhaal worden foto’s en korte filmfragmenten verwerkt. Verdieping krijg je door klikbare objecten waardoor er via zgn harmonica-boxen extra beelden en informatie beschikbaar komen.

De vertaling in het Indonesisch en Engels geeft de mogelijkheid voor een breed bereik.


Vertoning documentaire met Q&A

Voor het Amsterdams middelbaar onderwijs doen we het aanbod om de eerste  documentaire op groot scherm te zien met aansluitend een Q&A met Frans Leidelmeijer en de makers van de film.

Het plan is om een centrale pilot te organiseren waarbij leerlingen uitgenodigd worden die kunst/geschiedenis in hun pakket hebben. Vakdocenten kunst/geschiedenis in Amsterdam worden benaderd met dit aanbod. Afhankelijk van de zaal kan elke school een bepaald aantal plaatsen krijgen. Ten behoeve van het verslag wordt aan docenten medewerking gevraagd een evaluatieformulier in te vullen.


Bijzondere fietsroute door Amsterdam

Voor het onderwijs, maar uiteraard ook voor andere geïnteresseerden, komt een online fietsroute op google maps beschikbaar. Hierop staan een groot aantal voorbeelden van kruisbestuiving en locaties uit de geschiedenis van Amsterdam. De route kan ook als vouwblad worden geprint. De fietsroute en de eerste lesbrief worden gepresenteerd en toegelicht als afsluiting van de filmvoorstelling.

Actuele berichten

Op deze plek zullen wij u op de hoogte houden van de voortgang van het project.

Menu