Bie

Bie Muusze

Filmmaker

Bie is de beoogd filmmaker voor de documentaire film Kruisbestuiving. Bie studeerde in 1992 af als bioloog en in 1997 cum laude als cameraman. Sinds die tijd heeft hij vele televisie- en opdrachtfilm-producties gemaakt. Bie is werkzaam voor Stichting Toon Beeld, de producent van de documentaire ‘Kruisbestuiving’.

Menu